Privacyverklaring

Dutchwebdesign B.V., gevestigd aan Keizerstraat 17 4811 HL Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens:

Website: www.dutchwebdesign.nl
Adres: Keizerstraat 17, 4811 HL Breda
Tel: +3176 532 3619
E-mail: info@dutchwebdesign.nl
KVK: 53426649

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutchwebdesign B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • LinkedIn profiel
 • CV
 • Informatie over de eigenschappen van het apparaat dat je gebruikt om de website mee te bezoeken, zoals type webbrowser, besturingssysteem, en IP-adres
 • Gegeven met betrekking tot uw bezoek aan onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dutchwebdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutchwebdesign B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je websitebezoek te verbeteren;
 • Informatie over Dutchwebdesign naar je toe sturen waarvan wij denken dat deze voor jou interessant kan zijn. Dit kan zijn per post, e-mail of andere middelen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, als ook over wijzigingen in onze servicevoorwaarden, privacy- en cookiebeleid of andere wettelijke overeenkomsten;
 • Dutchwebdesign B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Verwerken van een sollicitatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer automatisch een beslissing wordt gemaakt op basis van persoonsgegevens zonder tussenkomst van een echt persoon is er sprake van automatische besluitvorming. Dutchwebdesign B.V. maakt gebruik van marketing automation software om het websitegedrag te analyseren en persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwde manier te beheren. Dutchwebdesign kan op basis van deze gegevens persoonlijke content delen door middel van doelgerichte advertenties en/of het toesturen van e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutchwebdesign B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutchwebdesign B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dutchwebdesign B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutchwebdesign B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dutchwebdesign B.V. gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren we over het gebruik van de cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen van de cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan je vinden in onze cookieverklaring.

Zie voor een toelichting over het gebruik van cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutchwebdesign B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dutchwebdesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Dutchwebdesign B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutchwebdesign B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dutchwebdesign.nl.