Terug naar case overzicht

SWI Wiskunde

Slimme Wordpress multisite omgeving

Nieuwe online omgeving SWI

De Study Group Mathematics with Industry (SWI) is een mashup tussen academici en het bedrijfsleven. Via wiskundige methodes worden bedrijfsproblemen opgelost. Dit jaarlijks terugkerend evenement werkt interesse case studies uit. De nieuwe online omgeving zorgt ervoor dat de organisator van het evenement ieder jaar eenzelfde online omgeving heeft voor de deelnemers en stuurgroep en dat de resultaten ook op een eenduidige manier gepresenteerd kunnen worden. Op deze manier wordt er een mooi archief opgebouwd met uitdagende projecten die onderzocht zijn.

Bezoek website